Akustika

Poskytujeme své služby v oblasti akustických a protihlukových řešení. Navrhneme Vám řešení na míru a kompletně ho zrealizujeme.
Kvalitní poslechový zážitek (dozvuk, hlasitost a jasnost zvuku) je výsledkem správného řešení akustiky.

Každá místnost z hlediska akustiky vyžaduje jiné řešení. A to podle účelu, ke kterému daný prostor slouží. Z pohledu akustiky místností se řeší zejména takzvaná doba dozvuku. U prostor využívaných pro dobrou srozumitelnost mluveného slova, jako jsou školní třídy, učebny, konferenční místnosti, je kvalitní řečnický projev dán zejména díky dobře prostorově rozloženému zvuku. V těchto místnostech se většinou vyskytuje problém s nízkým útlumem zvuku. Ten má na svědomí nesrozumitelnost mluveného slova. Všichni to známe ze školních lavic, nebo také při firemních konferencích či telekonferencích. Sedíte v místnosti a řečníkovi není rozumět. Zvuky se nepříjemně odráží. Naopak při nadměrném utlumení přednášející působí zbytečně tlumeně, jako by hovořil z dálky. Ztrácí se řečnický projev.

U místností, které budou sloužit jako nahrávací studio, poslechová místnost, nebo zkušebna, hraje důležitou roli doba dozvuku. Tu ovlivňujeme pomocí různých absorpčních materiálů a také tvarem místnosti. V té by neměly být ideálně pravé úhly. Pokud tak není projektováno, lze to dořešit později pomocí předstěn. Dobu dozvuku ovlivňují všechny stěny místnosti, včetně stropu a podlahy a také materiály, které jsou na těchto plochách použity. Každá takováto místnost vyžaduje individuální řešení pro kvalitní zvukový výstup.

Zkvalitníme akustiku:

  • zvukové studio
  • koncertní sály
  • přednáškové síně
  • divadla
  • učebny

 


Adresa

Josef Obršlík
Martinice 95
594 01 Velké Meziříčí

Kontaktní informace

Tel.: +420 605 154 098
IČ: 74533487